International Economic Study

کارگردان رضا موسی زاده

International Economic Study

تصویر سازی و ساخت اینفوگرافیک برای پخش در شبکه های تلویزیونی

اطلاعات

  • مشتری International Economic Study
  • وظایف ایده پردازی – اینو گرافیک – گویندگی
  • دسته بندی ایده پردازی – گویندگی – اینفو گرافیک
دومین قسمت از پادکست Next Step منتشر شد!چرا مدرک دانشگاهی مهم نیست؟