شرکت کاپیتانو

به کارگردانی رضا موسی زاده

شرکت کاپیتانو

ساخت ویدیو مصاحبه از تیم اجرایی شرکت کاپیتانو

اطلاعات

  • مشتری شرکت کاپیتانو
  • وظایف تولید محتوا
  • دسته بندی تولید محتوا
جدید ترین دوره آموزش پریمیر (Adobe Premiere) رضا موسی زاده - پروژه محورمشاهده جزئیات