باشگاه ورزشی تفتان

به کارگردانی رضا موسی زاده

تیزر باشگاه ورزشی تفتان

ساخت تیزر تبلیغاتی – تولید محتوا

اطلاعات

  • مشتری: باشگاه ورزشی تفتان
  • وظایف: ساخت تیزر تبلیغاتی – تولید محتوا
  • دسته بندی: تیزر تبلیغاتی
  • تهیه کننده: آژانس دیجیتال مارکتینگ ویوان