رستوران فود باکس

به کارگردانی رضا موسی زاده

تیزر رستوران فود باکس

تولید محتوا غذایی

اطلاعات

  • مشتری: رستوران فود باکس
  • وظایف: تولید محتوا
  • دسته بندی: تولید محتوا
  • تهیه کننده: آژانس دیجیتال مارکتینگ جورچین