اپلیکیشن پیک

به کارگردانی رضا موسی زاده

تیزر اپلیکیشن پیک

ساخت تیزر تبلیغاتی برای شرکت پیک در لندن

اطلاعات

  • مشتری  شرکت پیک
  • وظایف  ساخت تیزر تبلیغاتی
  • وب سایت مشتری  peyk.uk