وبسایت سبد استور

به کارگردانی رضا موسی زاده

وبسایت سبد استور

ایده پردازی و ساخت موشن گرافیک تبلیغاتی برای تبلیغات در اینستاگرام

اطلاعات

  • مشتری وبسایت سبد استور
  • وظایف ایده پردازی – موشن گرافیک تبلیغاتی – گویندگی
  • دسته بندی موشن گرافیک – ایده پردازی – گویندگی