کلینیک لبخند خانواده

به کارگردانی رضا موسی زاده

کلینیک لبخند خانواده

ساخت تیزر تبلیغاتی برای اینستاگرام و تولید محتوا برای پخش در کلینیک

اطلاعات

  • مشتری کلینیک لبخند خانواده
  • وظایف ساخت تیزر تبلیغاتی – تولید محتوا
  • دسته بندی تولید محتوا – تیزر